www.hughesbentzen.com

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Home
James A. Kaminski Print E-mail

Phone: 202-293-8975 Ext: 208

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


J
ames (Jim) Kaminski prowadzi dynamiczną kancelarię prawniczą, koncentrującą sie na prawie marketingu, reklamy i ochrony prywatności, w dodatku do innych spraw prawnych związanych z biznesem. Jim prowadzi swoich klientów poprzez tajniki urzędowego nadzoru i pomaga im uzyskac optymalne wyniki w kontaktach z organami rzadowymi, umozliwiając im w tym samym czasie zachowanie konkurencyjności rynkowej. Jim rozpoczął swoją karierę jako szeregowy prawnik w agencji rządowej Federal Trade Commission (FTC), a pózniej doskonalił swe umiejętności w dziedzinie biznesu w dużej firmie prawniczej w Waszyngtonie przez kolejnych szereg lat.

Jim Kaminski prowadzi dynamiczną kancelarię prawniczą, koncentrującą sie na prawie marketingu, reklamy i ochrony prywatności, w dodatku do innych spraw prawnych związanych z biznesem.


Jim szczyci sie dostarczaniem swoim klientom niekonwencjonalnych ale praktycznych porad prawnych w zakresie prawa marketingu, reklamy i ochrony prywatnosci. Dokształca się regularnie, korzystając ze żródeł prawnych informacji na temat mediów publicznego przekazu, włączając w to telewizje, pocztowy kolportaż reklam, marketing telefoniczny oraz marketing w sieci telefonii komórkowej i na internecie. Reprezentuje klientów przed federalnymi i stanowymi agencjami ochrony konsumentów, łacznie z FTC oraz prokuraturami stanowymi. Czesto atakuje konkurencję swoich klientów oraz broni tych klientów przed National Advertising Division, the Children’s Advertising Review Unit and the Electronic Retailing Self-Regulatory Program - samorządowymi agencjami stowarzyszonymi z National Advertising Review Council (narodową radą nadzoru nad reklamą) oraz z Council of Better Business Bureaus (organizacją zrzeszającą lokalne biura nadzorujące rzetelność biznesu).


Jim posiada dodatkowo ekspertyzę prawna we współpracy z wieloma agencjami rzadowymi oprocz FTC. Na przykład Jim doradzał klientom odnośnie spełnienia wymogów Departamentu Transportu U.S.A. w sprawach transportu materiałów niebezpiecznych. Bronił rownież z powodzeniem swoich klientów na forum Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (agencji nadzorujacej rurociągi i bezpieczenstwo przewozów) oraz przed Federal Aviation Administration (agencją lotnictwa cywilnego).

Jim płynnie wysławia sie w jezyku angielskim, francuskim i rosyjskim oraz pracuje nad poprawą swoich umiejętnosci w jezyku polskim. Umiejętności jezykowe pozwoliły mu na poszerzenie kręgu swojej wiedzy prawniczej i wzięcie udziału w wielu projektach w Europie Wschodniej, Rosji i Azji Srodkowej.
W szczególnosci pracował on nad sprawami dotyczacymi naruszania handlowej własności intelektualnej oraz przy dochodzeniu o charakterze kryminalnym. Federal Trade Commission (FTC)
National Advertising Division (NAD)
Children’s Advertising Review Unit (CARU)
Electronic Retailing Self-Regulatory Program (ERSP)
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)
Federal Aviation Administration (FAA)